การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.พิมาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Share:

Author: admin