กิจกรรมและโครงการ

โครงการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่มล้ำทางสังคม

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขวาว

ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพิมานท่า

23กพ61 โครงการผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ไกล้ธรรมะ พร้อมด้วยกิจกรรมผ้าสามัคคีเพื่อสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลพิมาน ในการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในตำบลพิมาน

โครงการธนาคารขยะ หมู่11

โครงการธนาคารขยะ หมู่9

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลพิมาน

โครงการธนาคารขยะหมู่ 10

 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน เปิดทุกวันศุกร์

โครงการธนาคารขยะหมู่ 2

โครงการธนาคารขยะหมู่ 4

การแข่งขันจักรยานทางเรียบเสือหมอบ เสือภูเขา


โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยฯน้อยประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 12-13  พฤษภาคม  2559


เยี่ยมชมผลิตชาวตำบลพิมานและการถ่ายทำสินค้าของตำบล


โครงการ อบต.พบประชาชน หมู่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559


โครงการ อบต.พบประชาชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


ลูกเสือ - ยุวกาชาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด มุกดาหาร เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกชั่วคราว อนุสรณ์สถานภูพานน้อย ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนลูกเสือ - ยุวกาชาด 200 กว่าคน


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอนาแก ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164


พีธีพระราชทานวิสงครามสีมา ณ วัดโพนสว่าง บ.ดงน้อย-คลองเจริญ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเมธา ชูจันทร์ นายอำเภนาแก เป็นประทานในพิธี ร่วมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลพิมานและตำบลใกล้เคียง


14 มกราคม 2559.. เวลา 18.30 น. พระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม แสดงพระธรรมเทศนา งานผูกพัทธสีมา วัดโพนสว่าง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

 

วันผู้ไทโลก เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2559 บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ลูกเสือ - ยุวกาชาด โรงเรียน ร่มเกล้า เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกชั่วคราว อนุสรณ์สถานภูพานน้อย ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกาคม 2559 จำนวนลูกเสือ - ยุวกาชาด 240 คน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


สร้างฝายชลอน้ำ ห้วยสายนา พัฒนาตำบลพิมาน

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

กิจกรรมปั่นจักรยานทางเรียบเสือหมอบ
เสือภูเขา

กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานทางเรียบเสือหมอบ
เสือภูเขา