27ตค63​ ขอบคุณ​นายก​เทศมนตรี​ เทศ​บาลนครสุราษฎร์ธานี​ ที่พาคณะเข้าแลกเปลี่ยน​เรื่องการพัฒนา​อาชีพ​สตรีกับพี่น้องเราชาวพิมาน​ จำนวน​ 4​ บัส​ ณ​ ศูนย์​พัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​และ​ส่ง​เ​ส​ร​ิ​มอาชีพ​ผู้​สูง​อา​ยุต​ำ​บล​พิมาน

Share:

Author: admin