การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

Share:

Author: admin