25ตค63​ พิธีมอบโล่ห์เชิดชู​เกียรติ​และเข็มกลัดสมเด็จ​ย่า​ ให้ผู้​สูง​อา​ยุ​ ๑๐๐​ ปีขึ้นไป​ สาขา​สมาคม​สภาผู้สูงอายุ​แห่งประเทศไ​ทย ในพระราชูปถัมภ์​สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช​ชนนี​ จังหวัด​นครพนม​ ณ​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​พิมาน

admin

Share: