24ตค63​ โครงการ​พัฒนา​ระบบสุขาภิบาล​สิ่งแวดล้อม​เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรค​ติดต่อ​ในชุมชน​และ​หมู่บ้าน​ ม.7, ม.11​ บ้านสุขเกษม​ ต.พิมาน​ ณ​ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

Share: