7 มิย 62​ โครงการ​ส่งเสริมสร้างรัก​ สาน​สัมพันธ์​ผู้​สูง​วัยใส่ใจสุขภาพ​ตำบล​พิมาน​ โดยศูนย์​พัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​และ​ส่งเสริม​อาชีพ​ผู้​สูง​อา​ยุต​ำ​บล​พิมาน​ สนับสนุน​งบประมาณ​โดย​ กองทุน​หลักประกัน​สุขภาพ​ต​ำ​บล​พิมาน

Share: