You are here: Home > ข่าวกิจกรรมโครงการ > 10มิย62​ โครงการ​ปรับปรุง​บ้านให้กับผู้ประสบปัญหา​ด้าน​ที่อยู่อาศัย​ภารกิจ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของมนุษย​์​จังหวัด​นครพนม​ พื้นที่ตำบลพิมานจำนวน​ 9​หลัง​ ขอบคุณ​ที่ให้การสนับสนุน​งบประมาณและดำเนิ​นการ​สร้างโดยทีมช่างชุมชน​ #สามัคคี​คือ​พลัง

10มิย62​ โครงการ​ปรับปรุง​บ้านให้กับผู้ประสบปัญหา​ด้าน​ที่อยู่อาศัย​ภารกิจ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของมนุษย​์​จังหวัด​นครพนม​ พื้นที่ตำบลพิมานจำนวน​ 9​หลัง​ ขอบคุณ​ที่ให้การสนับสนุน​งบประมาณและดำเนิ​นการ​สร้างโดยทีมช่างชุมชน​ #สามัคคี​คือ​พลัง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS