วันที่ 12 ส.ค. 66 อบต.พิมานร่วมกับ ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ รับสมัครเด็กนักเรียนที่หลุดจากระบบ / เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ได้ศึกษาต่อ ระดับ ม.3 ม.6 และได้รับวุฒิการศึกษา ตามโครงการนครพนมโมเดล Zero Drop out

admin

Share: