วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริการส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน และคณะกรรมการฯศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยางนา จาก อบต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน

admin

Share: