วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลวังสามหมอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพที่คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Share: