องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีผู้นำสุนัขและแมวมาใช้บริการ แยกดังนี้ สุนัขจำนวน 19 ตัว แมวจำนวน 21 ตัว รวมทั้งสิ้น 40 ตัว

Admin

Share: