องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.พิมาน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ นายประกิจ ศรีใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จังหวัดนครพนม ที่ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายในตำบลพิมาน ในวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาบ้านจอมมณี หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีผู้มาใช้บริการจำนวน 16 คน (ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 10 ตัว, แมวจำนวน 11 ตัว รวมทั้งสิ้น 21 ตัว)

admin

Share: