วันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นำโดยท่านนายกบัญชา ศรีชาหลวง ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงาน อบต.พิมาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้าสู่การกักตัว LQ (Local Quarantine) 14 วัน ตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม

admin

Share: