วันที่ 28 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพิมาน เพื่อเน้นย้ำในการปฏิบัติตามมาตรการและตามประกาศจังหวัดนครพนมโดยเคร่งครัด

Share: