วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน ติดตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และดูพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลพิมาน

Share: