วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อบต. พิมาน ได้จัดโครงการ “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน

admin

Share: