วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ส.อบต. โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน ศพด.พิมาน เจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน ได้จัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน หมู่ที่ 3

Share: