วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน เข้าร่วมการประกวดชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2566 กลุ่ม s บ้านพิมาน ม.1 และ กลุ่มM บ้านพิมาน หมู่ 3

admin

Share: