You are here: Home > ข่าวกิจกรรมโครงการ, ข่าวเด่น > วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๔ วปร. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนายศรี ศรีพุทรินทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายความจงรักภักดี และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๔ วปร. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนายศรี ศรีพุทรินทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายความจงรักภักดี และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS