วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มอบเครื่องดื่มให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ปภ. อสม. และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

admin

Share: