2 มีค 2562​ โครงการ​รณรงค์​คัดกรองและบำบัดรักษา​ฟื้นฟูสภาพผู้​มี​ปัญหา​ดื่มสุราและบุหรี่​ (พิมานเซาเหล้า​ เซายา)​ โดย​ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน​ รพ.สต.พิมาน, รพ.สต.ดงน้อย​ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)

admin

Share: