You are here: Home > ข่าวกิจกรรมโครงการ > 2 มีค 2562​ โครงการ​รณรงค์​คัดกรองและบำบัดรักษา​ฟื้นฟูสภาพผู้​มี​ปัญหา​ดื่มสุราและบุหรี่​ (พิมานเซาเหล้า​ เซายา)​ โดย​ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน​ รพ.สต.พิมาน, รพ.สต.ดงน้อย​ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)

2 มีค 2562​ โครงการ​รณรงค์​คัดกรองและบำบัดรักษา​ฟื้นฟูสภาพผู้​มี​ปัญหา​ดื่มสุราและบุหรี่​ (พิมานเซาเหล้า​ เซายา)​ โดย​ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน​ รพ.สต.พิมาน, รพ.สต.ดงน้อย​ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS