วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกบัญชา ศรีชาหลวง พร้อมคณะ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต. พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

ใจ

Share: