วันที่ 2 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ผู้ปกครอง และทีมงานสาธารณสุข ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามแนวทางของสาธารณสุข โดยการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย

admin

Share: