การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ลงพื้นที่ติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re x-ray โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

admin

Share: