ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และจะเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564

Share:

Author: admin