ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตารางแสดงวงเงิน ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รายละเอียดประมาณราคา 2 รายละเอียดประมาณราคา สรุปประมาณการ

Share:

Author: admin