Posted in ข่าวประกวดราคา

ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ – นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น นพ.๗๑-00๑ สายบ้านสุขเกษม-บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ​ประกวดราคา​จ้างก่อสร้างโครงการ​ซ่อมสร้าง​ถนนแอสฟัลต์​ติกคอนกรีต สายบ้านสุขเกษม​-บ้านดอนพัฒนา​

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ​ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองผือใหญ่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวนราคากลาง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านปากบัง หมู่ 2 สายบ้านนางเฮือง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านปากบัง หมู่ 2 สายกลางหมู่บ้าน

Continue Reading...