ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง2สายพิมานท่า

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปร.4ลงลูกรัง(จ่ายขาดเงินสะสม) ปร.5 ลงลูกรัง จ่ายขาดเงินสะสม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากล

Share:

Author: admin