ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

CamScanner 09-03-2563 14.30.53
Share: