ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ประกาศ ส.ถ. ผ.ถ. 1-1
Share:

Author: admin