สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ประกาศ เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
Share:

Author: admin