ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั...งค์กา...นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
admin

Share: