วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนผู้อายุตำบลพิมาน ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ นำโดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล พิมาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงการแสดงความรัก และ ระลึกถึงพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิด

Share: