วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ดำเนินการ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Share: