Posted in อื่นๆ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนยุ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม 2567

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)

  แผนปฏิบัติการป้องก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2566-2570

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นำภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2567

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566

 

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น-ปี-2563

Continue Reading...