หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พนักงานจ้าง รอบการประเมิน 1 เม. 2561

Share:

Author: admin