การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.พิมาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Share: