ชาว อบต.พิมาน อ.นาแก นครพนม ร่วมรำลึกความหลัง 46 ปี ป๋าเปรม ยุติสงครามคอมมิวนิสต์

นายบัญชา  ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม พร้อม ตัวแทนชาวบ้าน เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมรำลึก ความหลัง คุณงามความดี ป๋าเปรม เนื่องจาก ต.พิมาน อ.น่าแก จ.นครพนม ถือเป็น อีกพื้นที่ สำคัญที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี รวมถึงเคยดำรงตำแหน่ง ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ เคยเดินทางมาแก้ไขปัญหา ในยุคสงกรามประชาชน หลังเกิดความแตกแยกทางความคิด ของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเรียกว่า ยุคคอมมิวนิสต์  จนเกิดปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2516  ถือเป็นประวัติศาสตร์ สำคัญ เนื่องจาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นบุคคลสำคัญ ที่ผลักดันสนับสนุน นำแนวทางการพัฒนารวมถึงการรู้รักสามัคคีปรองดอง และให้การช่วยเหลือประชาชน มาแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระราชดำริเป็นที่มาของการเกิดคำสั่ง 66/2523 และประสบความสำเร็จทำให้กองทัพกลุ่มสหาย ยอมวางอาวุธออกจากป่า และหันมาร่วมมือในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้าง ถนนเปรมพัฒนา นำมาซึ่งความเจริญ ตั้งแต่ปี 252586510 86511 86512

admin

Share: