ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
admin

Share: