ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. และจะดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ.1-1
6.ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัคร

admin

Share: