ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการอยู่ในสถานที่กักกันโรคเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine)

ประกาศ อบต.พิมาน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการอ
Share:

Author: admin