ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง กำหนดสถานที่กักกันโรคเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine)

ประกาศ อบต.พิมาน เรื่อง กำหนดสถานที่กักกัน
Share:

Author: admin