รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายปฏิบัติที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
admin

Share: