องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การ บริหาร ส่วน ตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรู และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ขับเคลื่อนการรับสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โถก (อถล.) เพื่อรับสมัครบุลคลที่มีความสนใจ และสมัครใจทำงานด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลพิมาน

admin

Share: