องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ขับเคลื่อน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของตำบลพิมานต่อไป

admin

Share: