วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.พิมาน นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิมาน ได้มอบหมายให้รองนายกฯ เลขานายกฯ พร้อมด้วยประธานสภา อบต.พิมาน และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้ร่วมดำเนินการตามโครงกรสุขภัณฑ์ปันสุข เพื่อมอบโถสุขภัณฑ์ ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลพิมาน

Admin

Share: